Alle interimmers voor het onderwijs op één plek. Dat is Interim-Onderwijs.nl

Esther Brinkhuis

Interne Begeleiding en Bedrijfsvoering PO

  • voorlopig alleen beschikbaar voor korte, kleine opdrachten op het gebied van coaching en/of hoogbegaafdenexpertise

Kinderen hebben recht op goed onderwijs. Onderwijs waar zij zichzelf mogen zijn en tot bloei kunnen komen. Waar de leerkrachten de talenten van de kinderen en directies de talenten van de leerkrachten zien en stimuleren. Als interim IB-er ondersteun ik teams en teamleden wanneer de zorgstructuur op een school verbetering of versterking behoeft. Als coach en adviseur werk ik met directies, IB-ers en leerkrachten. Als specialist hoogbegaafdheid help ik het onderwijs aan en het beleid voor hoogbegaafde kinderen te verbeteren.Door meedenken en meewerken gedurende een korte of langere periode help ik het onderwijs te versterken.

https://brinkhuisonderwijsadvies.com/CV


Referentie


Contact

Woonplaats: Amsterdam

T: 0624646732

E: BrinkhuisOnderwijsAdvies@gmail.com