Alle interimmers voor het onderwijs op één plek. Dat is Interim-Onderwijs.nl

Madeleine Lodeweges 

Management PO / VO

  • beschikbaar vanaf september 2023
  • 16-32 uur/week

Ik heb een passie voor onderwijs en ben altijd lerend en onderzoekend. Elke schoolorganisatie kent een eigen dynamiek en vraagt om een specifieke benadering; ik ben gericht op de cultuur en kracht van de school. Ik werk vanuit waarderend perspectief en ben daarbij altijd doel- en/of opbrengstgericht. Ik heb ervaring met het ontwikkelen van professionele leergemeenschappen, passend onderwijs en hanteer een heldere methodiek om deze duurzaam onderdeel van het leren van en met elkaar te laten zijn.

#verbinder #menselijkemaat #professionelecultuur #planmatig #onderzoekendCV


Contact

Woonplaats: Amsterdam

T: 0636145102

E: info@schoolleideratwork.nl